Vi bygger i trä

Ett omsorgsfullt val för
kommande generationer.

Att bygga i trä är mer än en kär tradition. Förutom att det är ett material som står sig i många år och som går att återanvända, är det även det mest hållbara alternativet. Tack vare att vi bygger i trä, är vi med dagligen och minskar byggandets miljöbelastning. På så sätt är vi med och bidrar till ett hållbart samhälle.

Fördelarna med att bygga i trä

 • Växande skog binder koldioxid som lagras i virket under hela livslängden, vilket skapar stor klimatnytta.
 • Trä kräver förhållandevis lite energi för att sågas och bearbetas.
 • Uttjänat trä och restmaterial kan hanteras med liten klimatpåverkan eller återvinnas. Jämfört med andra byggmaterial.
 • Trä bidrar till skönt inomhusklimat och forskning visar att trä har flera hälsofördelar.
 • Biprodukter som sågspån och trärester kan användas för att producera energi.
 • Virket kan återföras till kretsloppet utan att det uppstår nya växthusgaser.
 • Låg densitet i kombination med hög bärighet.

Stark och klimatsmart stomme av korslimmat trä (KL-trä)

KL-trä tar allt större plats inom det industriella byggandet i Sverige. Fördelarna är många, både utifrån teknik och klimatperspektiv. Den massiva träskivans smarta konstruktion med korsvislagda och limmade lameller gör den formstark och stabil.

Att bygga med KL-trä är en av våra spetskompetenser och tack vare att vi legat i framkant med att bygga i trä, har vi genom åren samlat på oss flertalet projekt med denna typ av stomme. Men KL-trä är för oss även ett aktivt val med stor omsorg. KL-trä lämpar sig inte enbart till alla olika typer av byggnader. Det är även ett hälsosamt och hållbart material för oss som arbetar med det och för människan som ska vistas i den färdiga byggnaden.

Andra fördelar med KL-trä:

 • Tillverkningen av KL-trä är en energisnål process
 • Hög bärighet i förhållande till sin egen vikt
 • Kostnadseffektiv leverans
 • Smart lösning för bärande stomme
 • Kan anpassas och kombineras med olika vägg- och bärsystem

Förnyelsebar råvara

För varje träd som fälls i Sverige, planteras minst två nya. Därför finns det dubbelt så mycket skog i Sverige nu, som för 100 år sedan.