Projektering

Från skiss till färdig byggnad

Oavsett om ni ska bygga nytt, bygga om eller bygga till så har storleken på ert byggprojekt ingen betydelse. Det är drömmen, visionen och målet som är det viktiga. Genom projektering hjälper vi er under hela processen – med fokus på design, funktion, säkerhet, kostnader och hållbara materialval. Anpassade efter era förutsättningar och behov.

Kontakta affärsansvarig
Jeanna Berger

Tjänster inom projektering

  • Bygghandlingar
  • Situationsplan/Nybyggnadskarta
  • Planritningar
  • Sektioner
  • Fasader
  • Bygglovsansökningar och teknisk beskrivning
  • Granskning av projekt
  • Tillgänglighetsutlåtande inför bygglov
  • Tillgänglighetsintyg inför slutbesked
  • Inventering med och åtgärdsförslag

Vår process i 5 steg

1. Uppstartsmöte

Vi lär känna varandra och går igenom förväntningarna på uppdraget.

2. Förslagshandlingar

Tillsammans formulerar och konkretiserar vi krav och önskemål.

 

3. Detaljprojektering

Vi hjälper er söka bygglov och tar fram bygghandlingar som uppfyller lagkrav.

4. Byggstart

Under bygget finns vi redo för att ta fram lösningar efter nya önskemål och dokumenterar eventuella ändringar.

5. Överlämning och avslut

Vi sammanställer relationshandlingar och lämnar över nyckeln till er byggnad.

Modern teknik och digitala verktyg är en förutsättning för effektiva bygg- och projekteringsprocesser idag. Det skapar hållbara samhällen imorgon.

En bred och gedigen kompetens

Våra medarbetare är kärnan i företaget och det är dem som varje dag arbetar för nöjda kunder och hållbara byggnader. Men vi vet att ensam inte är starkast. Därför samarbetar vi med partners och leverantörer som har samma värderingar som oss där samhället, människan och miljön är centralt i allt vi gör.

Vi bygger i trä

Att bygga i trä så mycket vi bara kan, är ett omsorgsfullt val för kommande generationer. Förutsom att det är ett material som står sig i många år och som går att återanvända, är det ett av de mest hållbara alternativen. Att bygga i trä innebär minskar miljöbelastningen och på så sätt är vi med och bidrar till ett hållbart samhälle.

Vi bygger i trä

Att bygga i trä så mycket vi bara kan, är ett omsorgsfullt val för kommande generationer. Förutsom att det är ett material som står sig i många år och som går att återanvända, är det ett av de mest hållbara alternativen. Att bygga i trä innebär minskar miljöbelastningen och på så sätt är vi med och bidrar till ett hållbart samhälle.