Isolering

Kostnadseffektiv investering för fastighet, människan och miljön.

Ingen byggnad är den andra lik

Vi hjälper dig att skapa ett behagligt inomhusklimat, sommar som vinter, med ett hållbart material anpassat för din fastighet. Att välja rätt isolering sparar pengar genom sänkta driftskostnader och minskar miljöpåverkan samtidigt som det höjer fastighetens värde och attraktivitet. 

Vi erbjuder analys för val av isolering där vi tar hänsyn till byggnadens livslängd, uppvärmningssätt, energiprisutveckling, ränta och ger svar på när du sparat in på din investering. Vi utför även tilläggsisolering på befintliga fastigheter. För större fastigheter genomför vi analyser i samarbete med energiexperter, för att du ska kunna miljö- och hälsocertifiera din byggnad.

Kontakta affärsansvarig
Sebastian Bergström

Träfiberisolering

Som ett led i att skapa hållbara byggnader för kommande generationer, förespråkar vi hållbara material vid isolering. Vi är certifierad leverantör av Huntons träfiberisolering. Fördelarna är flera med träfiberisolering:

  • Lagrar kol under hela materialets livstid, vilket ger en positiv CO2-effekt.
  • Allt virke som används är från PEFCTM-certifierat skogsbruk.
  • Oavsett skivor eller lösull – träfiberns naturliga förmåga att minska luftrörelser i isoleringen skapar god tätning runt fönster och bjälklag.
  • Isoleringsskivorna har hög densitet och därmed goda ljuddämpande egenskaper.
  • Håller Euroklass E och är impregnerad med brandhämmande medel.

Att bygga i trä är mer än en tradition för oss. Det är ett medvetet och klimatsmart val. Trä är en förnyelsebar råvara och koldioxidneutralt byggmaterial. Dessutom är det vackert och hälsofrämjande.

Det här är Fridh & Hell

Det vi gör idag ska skapa bättre förutsättningar för kommande generationer imorgon. Oavsett byggprojekt är vi en pålitlig och kunnig partner som tar ansvar från början till slut. Vårt arbete präglas av dialog, transparens och kunskap tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. För människans, samhällets och miljöns skull.