Hållbarhet

Vårt löfte till kommande generationer.

För oss är det en självklarhet att arbeta miljömedvetet och hållbart. Det vi gör idag, ska skapa bättre förutsättningar imorgon. Vi har lång erfarenhet av att bygga klimatsmart för mindre miljöpåverkan – från kalkyleringsarbetet, digitala verktyg, hållbara materialval, rätt isolering och spillmaterial. Det gynnar både vår miljö och sänker driftskostnaderna.

Verksamhetens och projektens hållbarhetsarbete tar alltid i avstamp i miljöaspektbedömning för att identifiera de viktigaste miljöaspekterna. Vi har tidigare stor vana att arbeta med klimat-deklarationer med ett tydligt livscykelperspektiv. Förutom våra processflöden och beskrivningar så arbetar vi utifrån ett hållbarhetsperspektiv på daglig basis. Oavsett storlek på projekt. Det är anledningen till vår inriktning och djupa kunskap i att bygga i trä (förnyelsebar råvara), att nyttja den senaste tekniken för bättre precision och att minska materialspill.

Vad vi gör för en hållbar framtid

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Men vi anser att det är vårt gemensamma ansvar att minska utsläppen av växthusgaser och därmed vårt klimatavtryck. Vi har bestämt oss för att det vi kan göra, ska vi göra – för att minska miljöpåverkan. Därför har vi påbörjat en förändringsresa som ska göra oss till ett mer hållbart företag. Förutom att förespråka trä som byggmaterial, som är det mest klimatsmarta valet, har vi valt att fokusera på tre saker.

  • Öka digitaliseringen
    Bättre kundupplevelse, högre resursutnyttjande och effektivare planerings- och genomförandeprocesser.
  • Ökat samarbete
    Med leverantörer och partners med fokus på hållbarhet i gemensamma byggprojekt. Från materialspill och återanvändning till minskade transportutsläpp.
  • Öka kunskapen
    Hos våra medarbetare utifrån alla tre hållbara perspektiven: ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Tillsammans driver vi branschutvecklingen framåt

Vi drivs av att bidra till en mer hållbar och cirkulär byggbransch. Men då behöver vi alla hjälpas åt – företag i nya och befintliga värdekedjor, offentliga aktörer och utbildningsväsendet tillsammans med civilsamhället. Det kommer inte vara enkelt, men vi vet att det kommer vara värt det. Vi tror på att resan till en klimatneutral bransch kommer innebär nya marknader, arbetssätt, affärsmodeller och arbetstillfällen. Det ger ett högre värdeskapande och stärkt konkurrenskraft i framtiden. Med andra ord – vi alla vinner på det.

Samarbeten med innovativa aktörer skapar utveckling

Ensam är inte stark, utan vägen till framgång stavas innovation och samarbete även med våra kollegor i branschen. Därför lägger vi stor vikt vid att vara en öppen samarbetspartner som delar med sig av kunskap och erfarenheter. På så sätt knyter vi nya kontakter, tar del av ny forskning och lär av andras klokhet.

Samarbeten med innovativa aktörer skapar utveckling

Ensam är inte stark, utan vägen till framgång stavas innovation och samarbete även med våra kollegor i branschen. Därför lägger vi stor vikt vid att vara en öppen samarbetspartner som delar med sig av kunskap och erfarenheter. På så sätt knyter vi nya kontakter, tar del av ny forskning och lär av andras klokhet.

Globala målen

För oss är hållbarhet en självklarhet och vår vardag! Våra hjärtan klappar för det och vi bidrar konkret till Agenda 2030 och de globala målen. Vår utgångspunkt är alltid hållbara medarbetare, material och arbetsprocesser – både på kort och lång sikt.