Entreprenad

Vi bygger för och med människor.

Med entreprenad tar vi ansvar för hela eller delar av ett byggprojekt. Det kan vara att bygga bostäder, samhällsfastigheter, handelsplatser, industrilokaler och andra byggnader som bidrar till ett levande samhälle där människor trivs.

Kontakta affärsansvarig
Michael Schagerström

Vi utför all typ av entreprenad.

Partnering

Tack vare vår erfarenhet av stora som små entreprenadformer, är vi en flexibel och pålitlig partner som visar stor omsorg oavsett entreprenadform. För oss innebär omsorg bra och utvecklande ”samarbetsmiljö” – internt och externt. Men också en omsorg för ekonomi och att använda tiden väl. Tack vare att vi har hanterverkare, arkitekter, projektörer och projektledare under samma tak, har vi värdefulla erfarenheter av god kommunikation som leder projekten mot framgångsrika resultat.

Vår process i 5 steg

1. Uppstartsmöte

Vi lär känna varandra. Tillsammans går vi igenom uppdraget och sätter en gemensam projektplan.

2. Förslagshandlingar

Tillsammans formulerar och konkretiserar vi krav och önskemål.

3. Detaljprojektering

Vi levererar bygghandlingar utifrån detalj- och konstruktionslösningar.

4. Byggskede

Under byggnationen tar vi ansvar för samtliga delar – produktion, provning och besiktning.

5. Överlämning och avslut

Vi sammanställer relationshandlingar och lämnar över nyckeln till er byggnad.

Modern teknik och digitala verktyg är en förutsättning för effektiva bygg- och projekteringsprocesser idag. Det skapar hållbara samhällen imorgon.

Gedigen kompetens och lång erfarenhet

Våra medarbetare är kärnan i företaget och det är dem som varje dag arbetar för nöjda kunder och hållbara byggnader. Men vi vet att ensam inte är starkast. Därför samarbetar vi med partners och leverantörer som har samma värderingar som oss där samhället, människan och miljön är centralt i allt vi gör.

Vi bygger i trä

Att bygga i trä så mycket vi bara kan, är ett omsorgsfullt val för kommande generationer. Förutom att det är ett material som står sig i många år och som går att återanvända, är det ett av de mest hållbara alternativen. Att bygga i trä innebär minskar miljöbelastningen och på så sätt är vi med och bidrar till ett hållbart samhälle.

Vi bygger i trä

Att bygga i trä så mycket vi bara kan, är ett omsorgsfullt val för kommande generationer. Förutom att det är ett material som står sig i många år och som går att återanvända, är det ett av de mest hållbara alternativen. Att bygga i trä innebär minskar miljöbelastningen och på så sätt är vi med och bidrar till ett hållbart samhälle.