Referensprojekt

Här hittar du ett urval av projekt som vi genomfört. Alla med kunskap, kvalitet och omsorg för samhället, människorna och miljön.

Erikson Cottage AB

Projektering och industriell produktion inklusive finsnickeri.
Typ av byggnad: Smalcabin, 72 Hour Cabin
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare/Byggherre: Dalslands Glashus AB
Ort: Sverige
Årtal: 2020

AB Hilmer Andersson

Byggnation av produktionshall med lim och KL-trä vilket omfattade projektering och produktion.
Typ av byggnad: Produktionshall, kontor, matsal, omklädning och tekniska rum
Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering
Beställare/Byggherre: AB Hilmer Andersson
Ort: Lässerud
Årtal: 2021-2022

Regnbågens förskola

Sakkunnig inom industriellt träbyggande, samt montage av KL-trästomme och klimatskal.
Typ av byggnad: Förskola, tillagningskök
Entreprenadform: Partnering underentreprenör
Beställare/Byggherre: Byggdialog AB
Ort: Årjäng
Årtal: 2019-2020

Eidskog Beredskapscenter

Nybyggnation med stomeleverans av trästomme vilket omfattar projektering och produktion.
Typ av byggnad: Ny brandstation, tekniska avdelning, ambulansstation och sotare.
Entreprenadform: Stomentreprenör
Beställare/Byggherre: Byggcompaniet Hedmark AS
Ort: Eidskog
Årtal: 2022

Andrén Motor AB

Projektering och produktion av ny bilhall.
Typ av byggnad: Bilhall, verkstad, tvätthall, kontor, personalrum och försäljningskontor
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare/Byggherre: Andrén Motor AB
Ort: Åmål
Årtal: 2021-2022

Hexpol TPE AB

Utbyggnation av produktionslokaler och kontor.
Typ av byggnad: Utbyggnation av produktionslokaler och kontor
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare/Byggherre: Hexpol TPE AB
Ort: Åmål
Årtal: 2021-2022

Västanå Teater

Montage av trästomme bestående av limträbalkar och KL-trä i Berättarladan i Västanå, Sunne.
Typ av byggnad: Teater
Entreprenadform: Partnering underentreprenör
Beställare/Byggherre: Byggdialog AB
Ort: Sunne
Årtal: 2019

Långevi förskola

Byggnation av förskola med KL-trästomme vilket omfattande projektering och produktion av inne- och utemiljö.
Typ av byggnad: Förskola, tillagningskök, administration, utemiljö
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare/Byggherre: Bengtsfors kommun
Ort: Bengtsfors
Årtal: 2018

Dalslands Bilservice AB

Om- och tillbyggnad av bilhall, kontor, verkstad och utemiljö vilket omfattar projektering och produktion.
Typ av byggnad: Ombyggnation av bilhall, kontor och utbyggnation av verkstad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare/Byggherre: Dalslands Bilservice AB
Ort: Bengtsfors
Årtal: 2015-2018