Digitalisering

För ökad hållbarhet inom byggnation.

Modern teknik och digitala verktyg är en förutsättning för effektiva bygg- och projekteringsprocesser idag och för att skapa ett hållbart samhälle imorgon. Tack vare datadrivna beslut, att kunna visualisera relevant och lättillgänglig information i alla skeden kan byggprojekt nå en högre kvalitet, ökad effektivitet och kostnadsbesparingar. Genom att visualisera så tillgängliggör vi även information – som stöd under processen och för att underlätta för kunden vid beslut. 

Kontakta affärsansvarig
Gabriella Liljeqvist

Ökad kvalitet med 3D-teknik

Med hjälp av 3D-scanning kan vi snabbt och smidigt skapa 3D-modeller för våra kunders byggprojekt. På så sätt kan missförstånd undvikas samtidigt som det skapar bättre förutsättningar för framtagning av bygglopvshandlingar, markmodeller för tomter, identifiera eventuella sättningar och minskar byggspill. Vi samarbetar med Faro.

Upplev byggdrömmen med VR-teknik

Tack vare VR-teknik (Virtual Reality) kan vi göra det möjligt för våra kunder att uppleva slutresultatet innan byggnationen startat. VR-teknik är även ett viktigt verktyg för beslutsfattning av utformning, färgval, konstruktion, produktion och mycket annat.